برچسب: حمل و نقل

پیشنهادات برتر شرکت در سال 2018

پی‌های لبه‌دار در حال گسترش به‌عنوان نوع جدیدی از پی‌ها، جایگزین انواع پی‌های متداول در سازه‌های ساحلی و فراساحلی هستند. مطالعه‌ی عملکرد پی‌های لبه‌دار، با تمرکز بر ارزیابی تأثیر هندسه‌ی پی و مشخصات خاک ضروری است. در این…

ادامه مطلب

کارمندان ما در کنار محموله های شما هستند

وابستگی ظرفیت باربری شمع‌ها به زمان، از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی طراحی شمع‌هاست. عموماً ظرفیت باربری شمع‌های اجرا شده در خاک‌های چسبنده بعد از اتمام فرایند نصب و با گذشت زمان افزایش می‌یابند که آن را پدیده‌ی گیرش…

ادامه مطلب

روش های پرداخت اضافه شده در بهار

برآورد ظرفیت باربری پی­های سطحی همواره مورد نیاز مهندسین بوده است. روش مشخصه­های تنش برای حل مسائل ظرفیت باربری پی­های مستقر بر فضای نیم‌بی­نهایت به دلیل سادگی، سرعت در انجام محاسبات و عدم نیاز به مش­بندی و مدل­های…

ادامه مطلب