جزئیات مشارکت

باربری در اصفهان و سایر شهرهای ایران به طرق مختلف کاری است که نیازمند همکاری و مشارکت زیادی می باشد. جهت تکمیل خدمات و ارائه بهتر سرویس ها از شما در هر زمینه ای که هستید دعوت می کنیم با پر کردن لیست ما را از مهارت خود در این زمینه با خبر ساخته و به گسترش کار آفرینی کمک کنید:

    زمینه (ضروری)

    نام و نام خانوادگی