آرشیو روزانه: 1397-03-03

کارمندان ما در کنار محموله های شما هستند

وابستگی ظرفیت باربری شمع‌ها به زمان، از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی طراحی شمع‌هاست. عموماً ظرفیت باربری شمع‌های اجرا شده در خاک‌های چسبنده بعد از اتمام فرایند نصب و با گذشت زمان افزایش می‌یابند که آن را پدیده‌ی گیرش…

ادامه مطلب